Ефективність вирощування картоплі за різних технологій

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.33 [3 Голоса (ів)]

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

kusty kartofelya adretta 500x375У районах із достатнім зволоженням, а тим більше з холодними ґрунтами, одним із заходів обробітку, який поліпшує якість підготовки ґрунту до садіння бульб, є попереднє нарізання гребенів. Цей захід здійснюють залежно від погоди і стану ґрунту за декілька днів або в день садіння культиваторами КОН-2,8, КРН-4,2 чи КФК-2,8На супіщаних ґрунтах нарізання гребенів може замінити весняне переорювання зябу. На легких ґрунтах, де немає небезпеки утворення груд, воно дає змогу садити картоплю швидше за рахунок кращого прогрівання ґрунту, а на важких суглинкових ґрунтах - точніше витримувати задану глибину садіння, поліпшує умови механізованого збирання.У багатьох зарубіжних країнах перевагу надають збільшенню обробітків восени, щоб навесні звести їх до мінімуму. При цьому навесні у ґрунті створюються фізична стиглість і структурність, які не змінюються навіть у результаті застосування наступних агротехнічних заходів.

Сьогодні ситуація в картоплярстві нашої держави характеризується недостатнім технологічним забезпеченням виробництва бульб, а часто й відсутністю необхідних знань і ринкової інфраструктури щодо забезпечення дрібних товаровиробників якісної насіннєвої картоплі, засобами захисту рослин, добривами, виробництва та обслуговування засобами малої механізації, середньо- та дрібнооптової закупівлі й збуту вирощеної продукції, інформаційно-навчального сервісу тощо.

Мета досліджень - вивчити вплив способів обробітку ґрунту перед садінням сортів картоплі на забур’яненість посівів, урожайність та якість бульб.Об’єктом дослідження в польовому досліді навчально-науково-дослідного центру Львівського НАУ є картопля в чотирипільній сівозміні з таким чергування культур:

  1. Конюшина лучна;
  2. Озима пшениця;
  3. Картопля;
  4. Ячмінь ярий з підсіванням конюшини.

kart002Ґрунти дослідних ділянок - темно-сірі опідзолені легкосуглинкові із вмістом гумусу 2,6-2,7%; рН сольове - 5,9; легкогідролізований азот - 13-16 мг; рухомий фосфор - 8-10, обмінний калій - 4-5 мг на 100 г ґрунту.Фосфорно-калійні добрива вносили під основний обробіток ґрунту в дозі Р90К120, азотні - навесні в дозі N60. Площа посівної ділянки - 160 м2, облікової - 90 м2, повторність триразова. Польові і лабораторні дослідження проведені за загальноприйнятими методиками. Враховуючи особливості ґрунтів господарства, у схему досліду введені три варіанти обробітку ґрунту перед садінням бульб картоплі, а саме: ранньовесняна культивація ґрунту на глибину 10-12 см; ранньовесняне розпушування ґрунту плугами без полиць на глибину 28-30 см; ранньовесняне розпушування ґрунту плугами без полиць на глибину 28-30 см та наступне нарізання гребенів фрезерним культиватором-гребенеутворювачем КФК-2,8.Дослідження показали, що ранньовесняне розпушування ґрунту плугами без полиць на глибину 28-30 см та наступне нарізання гребенів фрезерним культиватором-гребенеутворювачем КФК-2,8 значно зменшують на (19,5 шт./м2) кількість бур’янів у посадках картоплі. Дещо більше бур’янів залишилося перед збиранням урожаю на ділянці за ранньовесняної культивації ґрунту на глибину 10-12 см.

Тому за достатньої ефективності способу обробітку немає потреби в додатковому розпушуванні міжрядь картоплі.Кількість бур’янів менша перед збиранням урожаю за ранньовесняного розпушування ґрунту плугами без полиць на глибину 28-30 см та наступного нарізання гребенів фрезерним культиватором-гребенеутворювачем КФК-2,8 на 19,5 шт./м2.Звідси можна дійти висновку, що в наших умовах доцільно проводити ранньовесняне розпушування ґрунту плугами без полиць на глибину 28-30 см й наступне нарізання гребенів фрезерним культиватором-гребенеутворювачем КФК- 2,8 під картоплю, який забезпечує зменшення забур’яненості посівів малорічними і багаторічними бур’янами.Навесні вносять повну дозу мінеральних добрив. Зазначена технологія обробітку ґрунту сповільнить темпи мінералізації гумусу, створить умови для ефективного його нагромадження. Результати досліджень показали, що розпушування ґрунту на глибину 28-30 см з наступним нарізанням гребенів підвищує врожайність картоплі на 20,0 ц/га порівняно з контролем.

izrkart2За результатами досліджень, проведених на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах, можна констатувати, що розпушування ґрунту на глибину 28-30 см з нарізанням гребенів знижує забур’яненість посівів картоплі, забезпечує зростання врожайності, простежується тенденція до підвищення вмісту крохмалю в бульбах та збільшується вихід крохмалю з 1 га.

Слід також звернути увагу, що головним чинником для доброго врожаю є насіннєва картопля. Тому, якщо необхідно купити картоплю на посадку, то замовити її слід у надійного постачальника, яким є компанія IPMPotato. Наша компанія пропонує придбати більше десяти сортів якісної елітної насіннєвої картоплі з Голландії, яка зарекомендувала себе в умовах вирощування в Україні, як стійка до захворювань і дуже врожайна. Дізнатись про сорти картоплі, способи оплати та доставки, можна у наших менеджерів, передзвонивши за вказаними телефонами: +38 066 095 06 22; +38 098 843 10 25; +38 044 374 01 04.