Етапи розвитку картоплі. Вибір сорту і насіннєвої картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 [3 Голоса (ів)]

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

52potato145 Етапи розвитку картоплі. Розвиток картоплі поділяють на шість основних етапів: проростання, поява сходів, формування бульб, цвітін­ня, ріст бульб та достигання. Кожен з цих етапів проілюстровано нижче.

Елементи цієї ілюстрації використову­ватимемо у розділі 4. «Підживлення» і нижче, щоб показати, на якому етапі формування рослини найдоцільніше виконувати ту чи іншу операцію.

Проростання

Паростки, які на

момент висаджу­вання

вже є на бульбі, продовжу­ють

розвивати­ся у ґрунті. У цей же

час формуєть­ся коренева систе­ма

Від висадки до появи сходів минає

три-чотири тижні, залежно від

темпе­ратури ґрунту,

фізіологічного стану­

насіння та особли­востей сорту.

Поява сходів

Як тільки паросток

виходить із землі,

на його наземній

частині (стеблі)

формуються лист­ки.

Як бадилля, так і

корені картоплі

ростуть дуже швидко

у перші тижні

після появи сходів.

Формування

бульб

У більшості сортів

формування бульб

починається на

дру­гий чи третій тиждень

після появи­ сходів.

Однак, цей етап може затягну­тися через

високий вміст азоту

у ґрунті чи високі

температури, особливо

вночі. У пізніх сортів затримка

формуван­ня 

бульб може скласти

кілька тижнів. У результаті

сформується менше бульб.

Цвітіння

За винятком найраніших

та деяких інших сортів,

карто­пля формує

квіткові бруньки

декілька разів за сезон.

Перший раз на 

п'ятий-сьомий тиж­день

після появи сходів.

Більшість сортів

зацвітають, а в деяких

сортів бруньки опадають

не зацвівши.

Ріст бульб

Сповільнюється

ріст бадилля, але 

натомість почина­ють збільшуватися

бульби; ріст бадил­ля

може продовжу­ватися,

якщо росли­ на дістає достатньо вологи

та азоту.

Достигання

Справжнє дости­гання починається,

коли починає 

в'янути бадилля.

Рослини не засо­хнуть

тільки якщо матимуть доволі азоту і води.

207

Вибір сорту та насіннєвої картоплі

Головними критеріями вибору сорту є його промислова перспективність та чистий об'єм врожаю. Обидва ці показ­ники мають бути високими та достатньо надійними. Крім того, важливу роль у виборі сорту відіграють особливості ґрунту, вимоги якості, стійкість до хвороб та придатність до зберігання.

Вибір, орієнтований на вимоги ринку

Вибираючи сорт картоплі, слід орієнтуватися на наявність стабільного ринку збуту. Це є головний принцип, не зважаючи на те, що ви вирощуєте: насіннєву карто­плю, столову картоплю чи картоплю для приготування картоплі фрі чи чіп­сів. Регулярно радьтеся зі своїм покуп­цем чи покупцями - зазвичай торго­вими чи переробними підприємства­ми - та дізнавайтеся про перспективи збуту різних сортів картоплі. Знання ринку допоможе свідоміше розгляда­ти можливості збуту кожного сорту. Намагайтеся вирощувати кілька різних сортів різного призначення, щоб уник­нути ризику малого попиту чи низь­ких цін.

Права селекціонерів

Покращені сорти картоплі є результатом наполе­гливої селекційної роботи. Іноді потріб­но до 15 років, щоб вивести на ринок новий сорт. Працівники картоляної галузі усвідомлюють, що без наявнос­ті нових сортів прогрес неможливий, навіть при використанні найновіших технологій.

Щоб покривати вартість виведенні, розведення та просування на ринок нових сортів, потрібна хороша зако­нодавча база та ефективна систем захисту інтересів спеціалістів-селекціонерів. Селекціонерів захищає Заков про насіннєвий та садівний матеріал, який, як і Європейські нормативні акти що до селекції, базується на конвенції Міжнародної спілки з охорони нових сортів рослин (ІЛРОУ) від 1991 р.

Вибір відповідно до особливостей поля

Крім хороших ринкових перспектив та урожайності, сорт також має відпо­відати особливостям ділянки, де його планують pef technology for potatoes and other vegetables processingвирощувати. Якщо поле зара­жене ґрунтовими шкідниками та хворо­бами, такими як картопляна цистотвір­на нематода чи парша, а ви збираєтеся вирощувати там продовольчу карто­плю, оберіть сорт, стійкий до цих хво­роб. Інформація про стійкість кожного сорту є в селекціонерів та їх представ­ників, торгових організацій. Насіннєва картопля має вирощуватися тільки на полях, чистих від картопляних хвороб. Тип ґрунту також обмежує вибір сортів. Наприклад, не рекомендують вирощу­вати столову картоплю на багатому на гумус супіщаному ґрунті чи чорноземі, бо від цього шкірка картоплі темніє, і навіть після миття виглядає занадто темною для споживача. Також не радять вирощувати пізні сорти на важкому глинистому ґрунті, бо такий тип ґрунту не дозволяє вчасно викопати картоплю.

Виявлення нематод

Якщо ви інтенсивно вирощуєте кар­топлю на певному полі, треба зроби­ти аналіз ґрунту на наявність карто­пляних нематод; якщо ж цисти вияв­лено, треба визначити вид немато­ди. Зразка ґрунту об'ємом 1500 см3 з гектара достатньо для виявлення найбільших осередків спалаху хво­роби. Інтенсивний вибірковий аналіз на хвороби картоплі дає ще більше інформації, виявляючи також і менші осередки і тим самим мінімізуючи ризик проблем у майбутньому.

Радимо обов'язково зробити дослі­дження ґрунту на наявність нематод перед тим, як вирощувати насіннєву картоплю.

Виберіть необхідну стійкість сорту

Ділянки, уражені шкідниками картоплі, різко обмежують вибір про­довольчих сортів, придатних для вирощування на цих ділянках. Якщо землю інфіковано білою картопляною цистотвірною нематодою (Globodera pallida), цей вибір ще більше звужується, бо дуже небагато сортів є стійкими проти цього шкідника. Також слід вра­ховувати стійкість чи меншу вразливість картоплі до фітофтори, парші, фузаріозу, вірусних та ракових захворювань.

 

Детальнішу інформацію Ви можете отримати здзвонившись з нами по телефону:

(066) 095 06 22;

(098) 843 10 25;

(044) 374 01 04.

Або можете відправити повідомлення на пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Була цікава Вам ця стаття?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]  

Додати коментар

Захисний код
Оновити