Картоплезнавство

Зрошення картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 [1 Голос]

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

kapelnoe oroshenie4 Посуха призводить до втрат урожаю та зниження якос­ті картоплі (парша, деформація бульб та пошкодження слимаками). Посуха під час формування бульб також при­зводить до зменшення кількості бульб у кущі. Картопля потребує багато води. Рослина картоплі потребує близько 250 мм води з моменту початку формуван­ня бульб.

Обробка насіннєвої картоплі проти бур'янів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

zerniatkovi 6 Оцінка ефективності. Погодні умови суттєво впливають на ефективність гербіцидів контактної дії. Прогноз погоди дає можливість розрахувати цю ефективність. Результати внесення гербіцидів залежать від пого­ди до, під час та після обприскування. Суха спекотна погода у поєднанні з сухим ґрунтом мінімізує ефективність гербіцидів. І навпаки, у хмарну погоду зі зволоженим ґрунтом як бур'яни, так і сама насіннєва картопля будуть чутливими до дії препаратів.

 

Боротьба з бур'янами в залежності від виду грунта

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

borba s sornjakami Бур'яни конкурують з картоплею за світло, воду та пожив­ні речовини. Це знижує урожайність картоплі. Крім того, бур'яни заважають процесу викопування і можуть пошкоди­ти викопувані бульби. Береженого Бог береже... Попереджайте появу бур’янів. Винищуйте багаторічні бур’яни, такі як пирій, будяк та осот за рік перед тим, як садити картоплю.

 

Важливість правильного формування гребенів і підгортання картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.33 [3 Голоса (ів)]

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка

pos1 Підгортають звичайно регульованими гребнеутворювачами, які налаштовують на фактичну глибину розпушеного шару. На глинис­тих, лесових та більшості суглинистих ґрунтів гребнеутворювач встановлюють позаду ґрунтової фрези. Легкі суглинисті ґрунти не можна занадто розпушувати через ризик закупорювання ґрунто­вих капілярів.

Садіння, формування і ріст картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

9773a8 Прокладайте прямі і рівні садильні борозни з ретельно розрахованими розмірами. У таких борознах бульби не розкочуються, тому відстані між кущами будуть однакові. Щороку перевіряйте, гостроту зубів борозноутворювачів; часто вони затуплюються швидше, ніж ви цього очікуєте. За необхідності відрегулюйте швидкість руху агрегатів. Перевірте глибину садіння відрегулювавши усі задіяні компо­ненти відразу після початку садіння.

Оранка супіщаних, супіщано-торф'янистих та дуже легких суглинистих ґрунтів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
servo 45s Якщо ділянку виорано до того, як остаточно настала весна, ґрунт можна розпушити за допомогою культиватора. Це треба робити рівномірно, нарізаючи садильні борозни однаковоїглибини. Обмежте глибину культивації, прилаштувавши позаду нього коток. Обробіток грунту, садіння та підгортання можна проводити за один прохід на супіщаних і дуже легких глинистих ґрунтах. 

Обробіток грунту, висаджування та підгортання

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

furura 1 Хороша структура ґрунту є основою успіху при вирощуван­ні, тому в процесі обробітку грунту слід уникати його утрам­бовування та пересихання. Крім того, треба не допускати надмірної дрібнозернистості грунту, що призводить до закупорювання грунтових капілярів. Не менш, як 8 см розпушеного ґрунту. Для утворення достатньо високо­го гребеня грунт повинен бути роз­пушений на глибину принаймні 8 см.

Магній, марганець, рідкі органічні добрива для насіннєвої картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

kartoshka 34 Нестачу магнію перш за все виявляємо на найстарших листках. Між прожилками з'являються світло-зелені плями, а край листка ще протягом деякого часу зберігає свій природній колір. Потім листок між прожилками зовсім пожовкне і вкриється коричнювато-чорними цятками, а згоPotato частина такого листка віPotatoре.

Фосфати, калій, хлорид калію - внесення добрив для насіннєвої картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

image14816853 1331b07b269607661e304f42e421b1e4 Перегляньте останні результати аналізу на вміст фосфатів та калію у ґрунті ваших полів. Якщо минуло більше чотирьох років з моменту останнього аналізу, зробіть повторний аналіз грунту. У легких ґрунтах рівень калію може знижуватися дуже швидко. Зразки ґрунту для аналізу слід брати не раніше, ніж через два місяці після внесення органічних добрив. Фосфати: внесення, особливості, рекомендації.

Рекомендації по внесенню азоту!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

azotn dobriva ta yih zastosuvannya vidi azotnih dobriv 581 Затримка в рості та блідий зелений колір рослин свідчать про нестачу азоту. Зробіть поправку на азот з рослинних решток. Розраховуючи дозу азотних добрив, враховуйте азот, що міне­ралізується з рослинних решток, які залишилися з попередньо­го року. Таблиця показує приблизну кількість азоту, яку виділяє кожна культура за сезон в умовах Нідерландів.

Внесення добрив для картоплі. Важливість азоту!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

fullsize Правильне підживлення не лише збіль­шує урожай, але й впливає на якість кінцевої продукції. Це особливо важ­ливо, коли йдеться про продовольчу картоплю. Азот та калій, а також хлори­ди впливають на якісні характеристики картоплі, такі як вміст сухих речовин, стійкість до чорної плямистості, колір при смаженні та посіріння у процесі теплової обробки. 

Яка повинна бути ширина міжряддя картоплі? Розрізання насіннєвої картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.75 [4 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
kar posadka Менше стебел на важких ґрунтах. Розмір бульб при збиранні відрізнятиметься у різні роки та на різних полях, навіть якщо відстань між кущами завжди однакова. За однакової відстані між кущами у важкому ґрунті кущ формува­тиме менше бульб, але їх розміри будуть більшими, ніж у легкому. Крім того, кількість картоплин з куща значною мірою залежить від стану ґрунту, що переважав у період формування бульб. Так, у зволоженому ґрунті утвориться більше картоплин, ніж у сухому.

Відстань між кущами впливає на урожай та розмір бульб

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 [1 Голос]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

1 1 Чим швидше зелене листя повністю укриває ґрунт, тим більшого врожаю можна сподіватися. Це означає, що неправиль­но вибрана відстань між кущами нега­тивно впливає на урожайність. Розмір зібраних бульб також дуже залежить від густоти висаджування, тобто чим ближче розташовані кущі, тим менші будуть у них бульби. Кущі, висаджені на однакових відстанях один від одно­го, дадуть бульби однакового розміру.

Перевіряйте насіння відразу по прибутті. Всходи картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

68fd1d661976b9d8b879f7809970f2e8 XL Перевірте насіннєву картоплю, тільки-но її привезуть до вас в господарство. Особливу увагу зверніть на підгнилі бульби, ознаки ризоктонії чи сріблястої парші на бульбах та розмір бульб. Залежно від ґатунку та кра­їни походження допускається деякий відсоток бульб із незначним ураженням ризоктонією. У партії не має бути зм’яклих чи дуже помощених від сріблястої парші бульб. Бульби мають бути приблизно однако­вого розміру та правильної будови; незначна частина від загальної кількості бульб можуть мати трохи біль­ший розмір.

Здорова насіннєва картопля

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 [2 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

british seed potatoes 550 Якісна насіннєва картопля - це в першу чергу здорова картопля. Особливо важливою є чистота бульб від вірусних, бактеріальних (Erwinia spp.) та грибкових (rhizoctonia i fusarium) хвороб. Насіння також має пройти карантинний контроль на буру гниль, кільцеву гниль, рак картоплі та кукурудзяну яванську галлову нематоду. Також має значення розмір бульб: нестандартні розміри вимагають додаткового налаштування саджалки.

Етапи розвитку картоплі. Вибір сорту і насіннєвої картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 [3 Голоса (ів)]

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка

52potato145 Етапи розвитку картоплі. Розвиток картоплі поділяють на шість основних етапів: проростання, поява сходів, формування бульб, цвітін­ня, ріст бульб та достигання. Кожен з цих етапів проілюстровано нижче. Елементи цієї ілюстрації використову­ватимемо у розділі 4. «Підживлення» і нижче, щоб показати, на якому етапі формування рослини найдоцільніше виконувати ту чи іншу операцію.

 

Підготовка до вирощування картоплі: земля, частота сівозміни, профілактика збитків спричинених нематодами

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

priroda 7806a4281e2c Картопля чутлива до різноманітних шкідників та хвороб. Правильна сівозміна допомагає зменшити цей негативний вплив. Обираючи поле під картоплю, зважте, які культури тут росли торік, а також перевірте ґрунт на наявність шкід­ників та хвороб, таких як картопляні нематоди.

 

Сертифікація і переробка картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

5071ae628baa31e7bc230fc4735f22 Кількість голландських виробників насіннєвої картоплі скоротилася протягом останніх років: із 3.300у 2000році до менш, ніж 1.900 у 2011 році. Зараз кожен такий виробник обробляє в середньому 18 га. Загальна площа полів під насіннєвою картоплею залишається більш-менш на тому ж рівні, і щораз менше фермерів спеціалізуються саме на насінництві. Голландські виробники насіннєвої картоплі - досвідчені експерти з вирощування чистосортового сертифікованого насіннєвого матеріалу.

 

Покращення сортів картоплі, раннє збирання картоплі

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

cheryl winter potatoes big В Нідерландах вирощується набагато більше картоплі, ніж країні потрібно для внутрішнього споживання. Експорт насіння, продовольчої картоплі та картоплі на крохмаль чи продуктів переробки становить відповідно 80, 70 і 80 відсотків від загальних об'ємів виробництва. У Нідерландах середньорічне споживання свіжої картоплі становить приблизно 89 кг на душу населення. Оскільки споживання свіжої картоплі значно скоротилося протягом останніх десяти років, зростає споживання продуктів, вироблених із картоплі.

Історичне походження картоплі, розвиток її в Нідерландах

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
revealinghow За обсягом виробництва картопля займає третє місце у світі після пшениці, рису та кукурудзи, і перше - серед незернових культур. Загальна площа земель, зайнятих під картоплю, ста­новить 19 мільйонів гектарів, а щорічний урожай - приблизно 330 мільйонів тон.